W metodyce LFT Life Coachingu stosowane są tzw. KLUCZE. Czyli narzędzia do przeprowadzania procesu rozpoznania, transformacji, zmiany, uzdrawiania i uzyskiwania optymalnego rezultatu. Oto 9 fundamentalnych kluczy charakterystycznych dla metody LFT:

1. STAN CENTRUM – odzyskiwanie Pozycji Centralnej w HPŻ; kontakt ze zintegrowanym Centrum w sobie,
ze świadomością Kim Jestem JA, w obrębie ustanowionych granic osobistego pola energii.

 • Odzyskiwanie spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
 • Odzyskiwanie poczucia wartości, wewnętrznej mocy, respektu otoczenia – charyzma.
 • Ustanawianie pozycji centralnej suwerennej, decyzyjnej.
 • Natychmiastowe uwolnienie z lęku, agresji, żalu, pretensji, stresu, bólu emocjonalnego i depresji.
 • Aktywacja wyższej intuicji, pozazmysłowej mądrości i tzw. wewnętrznego GPS.

2. BALANSOWANIE i WGLĄD W HOLOGRAM POLA ŻYCIA (HPŻ) – unikalna praktyka oddechowa i wyobrażeniowa połączona z mocą intencji w stanie Theta. Oddech przestrzenny z Centrum, poszerzanie i formowanie kuli energii do wglądu w informacje HPŻ, oczyszczanie-harmonizowanie, rozświetlanie. Przekształcanie w wysoce pozytywny stan, manifestacja pozytywna.

3. USTANAWIANIE OSOBISTYCH GRANIC HPŻ – wyznaczanie osobistego terytorium pola życia, ochrona psychiczna i energetyczna, stan respektu dla osobistego sacrum. Procedura szczególnie pomocna w sytuacji kontaktu i konfrontacji z tzw. ego-centered środowiskiem terytorialnym, konkurującym, a nie kooperującym.

4. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – naprawa trudnych relacji, porozumienie bez użycia słów. Za pomocą myśli, intencji, projekcji i pozytywnych uczuć.

 • Odblokowywanie komunikacji w kierunku porozumienia (z dziećmi, partnerami, rodziną, szefem, sąsiadem.
 • Transformacja konfliktu w zgodę i kooperację
 • Usłyszą nas tam, gdzie dotąd nie słyszeli.
 • Zrozumieją nas tam, gdzie dotąd nie rozumieli
 • Zamiana niechęci w życzliwość i inne „cuda”.

5. PISANIE W HOLOGRAMIE – wyobrażeniowo wpisywanie w przestrzeń HPŻ słów/znaczeń, mających w sobie uzdrawiające i transformujące treści.

 • Zmiana zapisów programów w pamięci i przestrzeni HPŻ
 • Następuje odzwierciedlenie nowych zapisów w fizycznej przestrzeni, w umyśle i w ciele.
 • Aktywowanie transformacji zachowań, przekonań, nawyków – zamiana toksycznych na zdrowe.
 • W efekcie tego procesu – zmiana reakcji otoczenia na osobę, w kierunku wysoce pozytywnym.

6. PROCEDURA ZMIANY TOKSYCZNEGO SCENARIUSZA ŻYCIA – zamiana tego czego mam dość,
na to, czego pragnę w zamian.

 • Wypunktowanie czego mam dość
 • Sformułowanie czego pragnę w zamian
 • Dokonanie transformacji pragnienia w potrzebę
 • Rytuał resetowania czego mam dość
 • Projekcja rezultatu plus Inwokacja Najwyższego Dobra

7. ZMIANA NA LINII CZASU, w tym ODWRÓCONY STRUMIEŃ CZASU – unikalna forma Time Line Therapy, stosowana tylko w LFT (oparta na pryncypiach fizyki kwantowej); sposób na dokonywania optymalnych wyborów/celów TERAZ, poprzez wgląd i podróż w przyszłość. Przekazywanie wskazówek z przyszłości.

 • Sposoby dokonywania optymalnego wyboru TERAZ
 • Sposoby, by wybrać optymalny wariant kierunku do przyszłości
 • Aktywowanie pozytywnego wybranego wariantu przyszłości na wybranej linii czasu
 • Podróż do wybranej przyszłości i poznanie drogi do niej
 • Powrót do teraźniejszości ze wskazówkami, dokonanie ew. korekty oraz wyboru

8. KODY LICZBOWE – likwidowanie i uśmierzanie bólu fizycznego oraz traum emocjonalnych za pomocą indukowania wibracji liczb.

 • Uśmierzanie lub całkowite likwidowanie chronicznego bólu/traumy
 • Resetowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych
 • Rozkodowywanie traum i wprowadzanie zdrowych programów do podświadomości
 • Rezultat – uśmierzenie, zlikwidowanie bólu/traumy pojawia się w max kilkanaście minut.

9. INWOKACJE NAJWYŻSZEGO DOBRA: fundamentalna intencja dla wszelkich procedur metody LFT, gwarantująca urzeczywistnienie wyłącznie pozytywnie optymalnej formy transformacji czy wybranego klucza uzdrawiania, w sposób pozbawiony manipulacji, a realizujący się w myśl 3 zasad: Dopasowania, Synchronii, Zgodności Współistnienia dla dobra każdego, kto w kreacji wybranego celu wydarzenia uczestniczy.

To tylko 9 z wielu kluczy używanych podczas sesji LFT Life Coachingu, prowadzących do radykalnej transformacji i poprawy jakości życia. Jeszcze inne KLUCZE LFT to:

 • Dokonywanie Wyboru Kim Jestem JA,
 • Stan Światła (praktyka duchowa),
 • Resetowanie Kontraktów Karmicznych,
 • Ustanawianie Najwyższego Priorytetu,
 • Przeprojektowanie,
 • Czytająca Dłoń,
 • Dźwięki Myślane – jako Formy Transformujące,
 • Stan Nic,
 • inne.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy do zakładek na stronie www.lftcoaching.com – publikacjeSesje LFT Coaching, Kody Liczbowe i Boska Matryca.

Jeżeli pragniesz doświadczyć skutecznego działania KLUCZY LFT zapraszamy na warsztaty „Klucze LFT w praktyce”, na webinaria on-line, na sesje indywidualne LFT Life Coachingu.