W metodyce LFT Life Coachingu stosowane są tzw. KLUCZE.

Czyli narzędzia do przeprowadzania procesu rozpoznania, transformacji, zmiany, uzdrawiania i uzyskiwania optymalnego rezultatu.

Oto 10 fundamentalnych kluczy charakterystycznych dla metody LFT:

 

1. STAN CENTRUM – medytacja mindfulness.

Odzyskiwanie Pozycji Centralnej w HPŻ czyli hologramie pola życia. Kontakt ze zintegrowanym Centrum w sobie,
ze świadomością Kim Jestem JA, w obrębie ustanowionych granic osobistego pola energii.

 • Odzyskiwanie spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
 • Odzyskiwanie poczucia wartości, wewnętrznej mocy, respektu otoczenia – charyzma.
 • Ustanawianie pozycji centralnej suwerennej, decyzyjnej.
 • Natychmiastowe uwolnienie z lęku, agresji, żalu, pretensji, stresu, bólu emocjonalnego i depresji.
 • Aktywacja wyższej intuicji, pozazmysłowej mądrości i tzw. wewnętrznego GPS.

 

2. HOLOGRAM POLA ŻYCIA (HPŻ).

Wgląd w HPŻ. Uzdrawianie zapisanej tam traumy, lęku, toksycznych nawyków, rozwiązywanie konfliktów, uzdrawianie relacji, poznawanie siebie i przyczyn negatywnych okoliczności. Pozytywna zmiana zapisu w hologramie.

Unikalna praktyka oddechowa i wyobrażeniowa połączona z mocą intencji w stanie Theta. Oddech przestrzenny z Centrum, poszerzanie i formowanie kuli energii do wglądu w informacje HPŻ, oczyszczanie-harmonizowanie, rozświetlanie. Przekształcanie w wysoce pozytywny stan, manifestacja pozytywna.

 

3. USTANAWIANIE OSOBISTYCH GRANIC HPŻ – wyznaczanie osobistego terytorium pola życia, ochrona psychiczna i energetyczna, stan respektu dla osobistego sacrum. Procedura szczególnie pomocna w sytuacji kontaktu i konfrontacji z tzw. ego-skoncentrowanym środowiskiem terytorialnym, konkurującym, a nie kooperującym. Z ludźmi o dominującej i uzależniającej postawie wobec innych.

 

4. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA.

Naprawa trudnych relacji i uzdrawianie konfliktu. Porozumienie bez użycia słów. Za pomocą myśli, intencji, projekcji i pozytywnych uczuć.

 • Odblokowywanie komunikacji w kierunku porozumienia (z dziećmi, partnerami, rodziną, szefem, sąsiadem.
 • Transformacja konfliktu w zgodę i kooperację
 • Usłyszą nas tam, gdzie dotąd nie słyszeli.
 • Zrozumieją nas tam, gdzie dotąd nie rozumieli
 • Zamiana niechęci w życzliwość i inne „cuda”.

 

5. PISANIE W HOLOGRAMIE .

Wyobrażeniowo wpisywanie w przestrzeń HPŻ słów/znaczeń, mających w sobie uzdrawiające i transformujące treści.

 • Zmiana zapisów programów w pamięci i przestrzeni HPŻ
 • Następuje odzwierciedlenie nowych zapisów w fizycznej przestrzeni, w umyśle i w ciele.
 • Aktywowanie transformacji zachowań, przekonań, nawyków – zamiana toksycznych na zdrowe.
 • W efekcie tego procesu – zmiana reakcji otoczenia na osobę, w kierunku wysoce pozytywnym.

 

6. PROCEDURA ZMIANY TOKSYCZNEGO SCENARIUSZA ŻYCIA.

Zamiana tego czego mam dość,
na to, czego pragnę w zamian.

 • Wypunktowanie czego mam dość
 • Sformułowanie czego pragnę w zamian
 • Dokonanie transformacji pragnienia w potrzebę
 • Rytuał resetowania czego mam dość
 • Projekcja rezultatu plus Inwokacja Najwyższego Dobra

 

7. RESETOWANIE AUTOSABOTAŻU –  MANIFESTACJA TWOJEGO CELU.

W tym proces odkrywania Mojego kierunku życia, zasady manifestacji.

 • Odkrywanie, które programy/intencje/pragnienia/cele…są Twoje, a które cudze.
 • Odkrywanie, które Twoje pragnienia sabotują Twoje cele.
 • Odkrywanie, CO jest dla Ciebie najwyższym dobrem, jaki kierunek/cel/pragnienie.
 • Zasady formułowania samospełniającej się Intencji.
 • Formułowanie CELU dla Ciebie.
 • Inwokowanie, programowanie, projekcja, uczucie.
 • Manifestacja celu w realu.

 

8. ZMIANA NA LINII CZASU, w tym ODWRÓCONY STRUMIEŃ CZASU.

Unikalna forma Time Line Therapy, stosowana tylko w LFT (oparta na pryncypiach fizyki kwantowej).

Sposób na dokonywania optymalnych wyborów/celów TERAZ, poprzez wgląd i podróż w przyszłość. Przekazywanie wskazówek z przyszłości.

 • Sposoby dokonywania optymalnego wyboru TERAZ
 • Sposoby, by wybrać optymalny wariant kierunku do przyszłości
 • Aktywowanie pozytywnego wybranego wariantu przyszłości na wybranej linii czasu
 • Podróż do wybranej przyszłości i poznanie drogi do niej
 • Powrót do teraźniejszości ze wskazówkami, dokonanie ew. korekty oraz wyboru

 

9. UZDRAWIANIE KODAMI LICZBOWYMI BÓLU I TRAUMY.

Likwidowanie i uśmierzanie bólu fizycznego oraz traum emocjonalnych za pomocą indukowania wibracji liczb.

 • Uśmierzanie lub całkowite likwidowanie chronicznego bólu/traumy
 • Resetowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych
 • Rozkodowywanie traum i wprowadzanie zdrowych programów do podświadomości
 • Rezultat – uśmierzenie, zlikwidowanie bólu/traumy pojawia się w max kilkanaście minut.

 

10. INWOKACJE NAJWYŻSZEGO DOBRA.

Fundamentalna intencja, programowana do podświadomości, dla wszelkich procedur metody LFT, gwarantująca urzeczywistnienie wyłącznie pozytywnie optymalnej formy transformacji czy wybranego klucza uzdrawiania, w sposób pozbawiony manipulacji, a realizujący się w myśl 3 zasad: Dopasowania, Synchronii, Zgodności Współistnienia dla dobra każdego, kto w kreacji wybranego celu wydarzenia uczestniczy.

 

11. KARMICZNE KONTRAKTY. 

Uzdrawianie relacji i osobistej ścieżki życia.

 • Odkrywanie czym jest moja dotychczasowa droga życia i moje związki.
 • Odkrywanie czym mogłyby być, gdyby dokonywać inne wybory.
 • Karmiczne przyczyny uzależnień, toksycznych związków i tzw negatywnej karmy.
 • Procedury uwalniania z toksycznych, karmicznych kontraktów.
 • Odzyskiwanie wolności wyboru, pozytywna zmiana ścieżki życia
 • Odblokowanie sytuacji.
 • Nowe pozytywne związki.

 

To tylko 11 z wielu kluczy używanych podczas sesji LFT Life Coachingu, prowadzących do radykalnej transformacji i poprawy jakości życia. Jeszcze inne KLUCZE LFT to:

 • Dokonywanie Wyboru Kim Jestem JA.
 • Odzyskiwanie Siebie w pełni mocy.
 • Stan Światła (praktyka duchowa).
 • Ustanawianie Najwyższego Priorytetu.
 • Przeprojektowanie matrycy życia.
 • Czytająca Dłoń – wgląd i uzdrawianie.
 • Dźwięki Myślane – jako Formy Transformujące.
 • Stan Nic – głębokie oczyszczenie fizyczne, mentalne, emocjonalne, duchowe.
 • Kolejne praktyki – klucze LFT powstają.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszamy do zakładek na stronie www.lftcoaching.com:

PublikacjeSesje LFT Coaching, LFT Czym jest, Ewa May, Warsztaty, Webinaria, Kody Liczbowe,..inne.

Jeżeli pragniesz doświadczyć skutecznego działania KLUCZY LFT zapraszamy na warsztaty „Klucze LFT w praktyce”, na webinaria on-line, na sesje indywidualne LFT Life Coachingu.