LFT LIFE COACHING

To Klucze Zmiany Optymalnej, wg metody LFT Life Field Therapy –  czyli terapii komplementarnej, oferowane podczas sesji  LFT Life Coachingu.

Dla zestresowanych, zbyt szybko żyjących ludzi, przeciążonych wymaganiami, wyzwaniami, pogonią za sukcesem i pieniędzmi. Również dla tych, którzy szukają sposobów na podniesienie swego poczucia wartości, bycia docenionym w środowisku, pragną uzdrowić konflikt, stworzyć warunki współpracy i przyjaźni tam gdzie jest o nie szczególnie trudno. Uleczyć stare traumy i wytrenować wysoce pozytywną, charyzmatyczną postawę życiową, respektowaną przez innych.

Metodykę LFT Life Coachingu opracowała Ewa May. Jest to uzyskiwanie w wyniku cyklu 5 sesji, optymalnej dla życia na co dzień w domu, w szkole, w pracy postawy i samoświadomości nazywanej STANEM CENTRUM.

Jest to zdrowa, energetyczna, efektywna, decyzyjna, asertywna i charyzmatyczna postawa względem życia, ludzi i pojawiających się okoliczności. Gdy osoba praktykuje regularnie ten stan, dzieje się radykalna transformacja – od stresu, strachu, niepewności, braku, chaosu życiowego… do harmonii, szczęśliwości, prosperowania, uznania, sukcesu, mocy, synchroniczności i dobra szeroko pojętego.

Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują:

 • wyjść z kryzysu osobistego i zawodowego
 • odbudować poczucie spójności i poczucie wartości
 • aktywować wewnętrzną siłę do realizacji celów
 • odzyskać respekt otoczenia
 • efektywnie i swobodnie zarządzać czasem
 • zrozumieć przyczyny kryzysu i znaleźć właściwe strategie postępowania aż do uzyskania
 • stanu prosperowania pod każdym względem
 • uzyskać porozumienie w trudnych relacjach
 • urzeczywistnić marzenia przekraczając ograniczenia
 • i wiele innych

Jest dla tych, którzy poszukują holistycznego (czyt. całościowego) podejścia do człowieka w procesie poszukiwań rozwiązań swoich problemów, drogi rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.

LFT Life Coaching łączy najlepsze, sprawdzone narzędzia transformacji, hipnoterapii, psychologii transpersonalnej, wzbogacając je o unikalne procedury charakterystyczne tylko dla metody LFT.

LFT Coach pomaga dokonać pozytywnej transformacji życiowej osobistej i zawodowej, uczy strategii postępowania w trudnych sytuacjach, kontrolowania stresu, strachu, bólu i osiągania postawy w CENTRUM, czyli w pełni świadomości Kim Jestem JA, poczucia wartości, wewnętrznej siły, prosperowania i charyzmy. Uczy kluczy osiągania sukcesu szeroko pojętego, pracuje z zapisem w hologramie pola życia i razem z klientem przeprowadza procesy pozytywnej zmiany.

Więcej o Hologramie Pola Życia >

LFT Life Coaching uwzględnia kompleksowość ludzkiej natury, istnienie ciał subtelnych oraz zawartą w nich pamięć emocjonalną, programy ułożone w podświadomości, system czakr a także niewidzialne i podświadome połączenia na odległość.

LFT Life Coaching ponadto zajmuje się mechanizmami ludzkiego zachowania, psychologią człowieka, a także odruchami ego-osobowości wpływających na komunikację i relacje z innymi w życiu codziennym, na stan emocji, stan ciała, pozycję i postawę życiową.

LFT Life Coaching bierze pod uwagę połączenia widzialne i niewidzialne, fizyczne i niefizyczne. Pomaga człowiekowi „wybudzić się” z sieci powszechnej manipulacji, wzajemnych wpływów nie zawsze korzystnych, „wybudzić się” z fałszywej percepcji samego siebie oraz rzeczywistości w jakiej żyje. Pomaga „wybudzić się” z zagubienia strachu i cierpienia.

To tylko zarys tego wszystkiego dzięki czemu LFT Life Coaching jest metodą niezwykle skuteczną, kompleksową i unikalną.

Czy metoda LFT Life Coachingu jest dla Ciebie?

TAK, jeżeli masz odwagę, żeby otworzyć się na wielowymiarowość ludzkiego życia, istnienie zjawisk niematerialnych i jeżeli zgadzasz się z tym, że człowiek jest czymś więcej niż tylko ciałem. Wpływ energii, myśli, emocji na świat materialny jest już dawno naukowo udowodniony. Nasze przekonania zawarte w podświadomości wpływają na naszą rzeczywistość. Jeżeli zaakceptujesz ten fakt, to zrozumiesz, że osiągane jak dotąd rezultaty, były manifestacją twoich najgłębszych przekonań.

Przekonasz się, że TY MOŻESZ WPŁYWAĆ NA SWOJE ŻYCIE, KREOWAĆ JE, ZMIENIĆ NA LEPSZE.

 

 

JEŻELI PRAGNIESZ:

 • nauczyć się uzyskiwać postawę w centrum HPŻ
 • działać asertywnie, decyzyjnie i skutecznie
 • doświadczać respektu otoczenia
 • mieć dobre relacje z ludźmi
 • kreować swoją rzeczywistość
 • oraz poprawiać sukcesywnie jakość swojego życia…

to jesteś we właściwym miejscu i
LFT Life Coaching jest metodą dla Ciebie!

Informacje o opłatach <TUTAJ>

SESJE LFT COACHING

METODA LFT LIFE FIELD THERAPY (Uzdrawianie w Hologramie Pola Życia) jest uznana jako „approved modality” czyli zaakceptowana jako terapia komplementarna przez międzynarodową asocjację IICT – International Institute of Complementary Therapists w Australii wśród takich metod jak Psychoterapia, Gestalt, NLP, Theta Healing, Hipnoterapia i inne.

IICT jest asocjacją zrzeszającą ponad 800 różnych form terapii, coachingu, healingu i innych uznanych na świecie.

ZOBACZ wpis LFT na stronie IICT >

Autorką metody LFT jest Ewa May, która stworzyła ją jako rezultat 20 lat studiów i zawodowych doświadczeń w obszarach pomagania, uzdrawiania i life coachingu. A także rozwoju duchowej świadomości, wnikliwej obserwacji mechanizmów jakie rządzą człowiekiem i rzeczywistością w jakiej żyje.

Klienci o sesjach

…przez ponad 30 lat mojej przebogatej praktyki zawodowej terapeutycznej, nie spotkałem się z tak zadziwiającą, aczkolwiek niezwykle skuteczną i szybką metodą naprawiania ludzkiej mentalności, emocjonalności, postawy życiowej jaką jest LFT Life Coaching.

Zdecydowałem się na osobistą sesję indywidualną, wziąłem udział w warsztatach i kursie LFT Praktyk.

Ta metoda jest rewolucyjna pod każdym względem. To co widziałem na własne oczy podczas sesji treningowych i czego doświadczyłem na sobie jest fenomenem w skali światowej jeśli chodzi o przebieg, szybkość transformacji i rezultaty.

Chylę czoła przed Ewą May, podziwiam jej wiedzę i profesjonalizm. LFT warte jest upowszechniania.

WB

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SESJI

INFORMACJA O OPŁATACH, INWESTYCJA W SIEBIE