Witam… nazywam się Ewa May.

Jestem autorką metody LFT – Life Field Therapy, czyli uzdrawianie w Hologramie Pola Życia HPŻ oraz metodyki sesji LFT Coachingu.  Mieszkam na stałe w Australii. 

Pragnę zaprezentować Państwu niezwykle skuteczną praktykę ( tzw. mindfulness medytację), wchodzenie w STAN CENTRUM. 

Ta praktyka jest kluczowa dla metody LFT, a jej systematyczne stosowanie prowadzi do pozytywnej transformacji, a raczej do radykalnej pozytywnej transformacji życiowej, osobistej i duchowej.

Efekty są widoczne OD RAZU.

Praktyka wchodzenia w Stan Centrum TO NIE JEST zwyczajna medytacja, czy relaksacja. 

Stan Centrum – to Stan Charyzmatyczny, Aktywny, Działający, Stwórczy.

Jest to aktywacja Optymalnej Wersji Człowieka.  

Czytaj relacje >

Cała praktyka -medytacja Stan Centrum tutaj >

Ta praktyka znana jest  jako wchodzenie Stan Centrumczyli w

Stan Świadomości Charyzmatycznej

I razem z koncepcją hologramu pola życia jest unikalna dla metody LFT.

 

Medytacja z wchodzeniem w Stan Światła

 

Praktyka medytacyjna Stan Centrum

poszerzona o programowanie Kim Jestem.

Umacnianie poczucia wartości i własnej mocy.

 

Przebywanie w Stanie Centrum oznacza pozycję w centrum uwagi własnego spokojnego umysłu i w centrum świadomości. Czyli stan pełnej koncentracji, przy jednocześnie rozluźnionym ciele. Jest to również pozycja w centrum hologramu pola życia i w kontakcie z esencją pozytywną w człowieku ( boska czakra- światło), ze świadomością serca ( intuicyjna świadomość, mądrość większa niż rozum), prowadzącej nas przez życie.

 

STAN CENTRUM CZYM JEST.

Stan Centrum, to bycie i działanie w kontakcie z mądrością tzw. boskiego serca w człowieku,

tam gdzie jest jego pozytywna esencja, prowadzenie moc kreatywna realizacji celów zgodnie z zasadą synchronii, harmonii i najwyższego dobra. Umysł tylko się temu przygląda, podąża za prowadzeniem serca i wspomaga realizację celów, mających swe źródła w jaźni wyższej, w koncepcie dobra szeroko-pojętego… a nie ego-chciejstwa.

Stan Centrum, to jest świadome usytuowanie siebie w Centrum HPŻ pola życia, jako OŚ pola elektromagnetycznego czowieka. Tam gdzie jest miejsce decyzyjne, moc życiowa, optymalna matryca zdrowia, charyzmatyczna osobowość. Tam gdzie znajduje się matryca tzw. blue print – zdrowy i optymalny wzorzec/potencjał człowieka.

Stan Centrum to stan charyzmatyczny, który cechuje się brakiem strachu, spokojem, pogodą ducha i wysokim poziomem poczucia wartości. Jest to stan Niezależnego Umysłu, stan asertywny i decyzyjny. To również przebywanie w Centrum Osobistego Sacrum, w obrębie ochronnych granic.

Człowiek w Centrum HPŻ jako OŚ osobistego świata jest managerem swojego życia i generuje potrzebne jemu, optymalne okoliczności, zgodne z najwyższym dobrem.

stan-centrum2 - 400 pics.jpg

 

Stan Centrum wywołuje pozytywne reakcje otoczenia i respekt.

W efekcie LFT Coachingu praktyki Stanu Centrum, uzyskuje się asertywną postawę życiową, odwagę i siłę. Klarowną świadomość Kim Jestem, Po Co jestem, jaki jest mój wiodący cel  życiowy. Uruchamia się wewnętrzny kompas, podający kierunki wyboru zgodne z autentycznym Najwyższym Dobrem człowieka, a nie chciejstwem, manipulacją, trendami, wpływami. Osoba w Centrum pola HPŻ,  jako OŚ swojego pola elektromagnetycznego i aury, jako centrum pola życia – generuje energię decyzyjną, kreatywną, stwórczą. A inni to zauważają, doceniają, respektują.

Człowiek w pozycji CENTRUM aktywuje ekspresję wysoce pozytywną, charyzmatyczną, uzyskuje STAN NADZMYSŁOWEGO GENIUSZA.

Nie musi znać tematu, obszaru – a potrafi znajdować błyskawicznie właściwe rozwiązania, wyciągać wnioski, ma nowatorskie pomysły, inspiruje. Uczenie się  w Stanie Centrum przebiega szybko, zapamiętywanie jest łatwe, a umysł ogarnia wiele wątków jednocześnie. Aktywuje się wyostrzona intuicja i postrzeganie pozazmysłowe. W wyniku regularnych praktyk LFT i Stanu Centrum, osiąga się kolejny poziom energii i świadomości: STAN ŚWIATŁA. Czyli stan podwyższonej świadomości duchowej, w wyniku której człowiek uzyskuje stan buddy (przebudzony), ale  w nowoczesnym wydaniu, używany w codziennym żywym życiu.

Wchodzenie w Stan Centrum/Stan Światła jest unikalną praktyką, charakterystyczną wyłącznie dla metody LFT© i przynosi wielowymiarowe, spektakularne rezultaty.                                                             

STAN  CENTRUM- STAN ŚWIATŁA

Prowadzi do:

  • radykalnej pozytywnej transformacji toksycznych przekonań oraz niezdrowej postawy człowieka
  •  wobec siebie i środowiska
  • do uzdrowienia konfliktów i blokad życiowych
  • do wyjścia z chorób wynikających z takiego stanu – w kierunku zmian pozytywnych, wymarzonych a przede wszystkim… zmian potrzebnych najbardziej.
  • do wyzwolenia się z bólu i traumy
  • do uzyskania stanu Niezależnego Umysłu czyli wyjścia poza iluzję i manipulację poprzez
  • podniesienie wibracji świadomości, umiejętność zmiany częstotliwości fal mózgowych na theta,
  • w codziennym funkcjonowaniu

W metodzie LFT człowiek jest traktowany jako holistyczna całość. Przyczyny problemów leżą w zapisach podświadomości, wdrukowanych odruchach ego i wpływach środowiska. Zapis ten – ego matryca, znajduje się w całej przestrzeni Hologramu Pola Życia HPŻ.

Z tym zapisem pracuje LFT Coach na sesji.

Natomiast jest taka część w człowieku, która jest manifestacją Wyższej Jaźni Światło przejawionej poprzez człowieka w żywym życiu, która ma cel – przeznaczenie wynikający z zasady DOPASOWANIAdo boskiego planu harmonii i synchronii współistnienia.

Zadaniem LFT Life Coacha jest pomóc ten zdrowy, pozytywny zapis – boską matrycę odkryć, wydobyć na powierzchnię, pomóc odzwierciedlić się w człowieku i w jego życiu. LFT pomaga odkryć cel i sens i dopasowania do scenariusza przeznaczenia. Po to, żeby już nie cierpieć, żeby już wiedzieć po co i gdzie iść i z kim, w najwyższej zgodzie ze sobą. Żeby doświadczać spełnienia i szczęścia.

Zapraszam do eksperymentowania z kluczami metody LFT.

Zapraszamy na sesje LFT Coachingu, na kursy i warsztaty.

 Więcej o Stanie Centrum TUTAJ >