Usuwanie Chronicznego Bólu

Home Usuwanie Chronicznego Bólu

SESJE UZDRAWIANIA/USUWANIA CHRONICZNEGO BÓLU

 

*odblokowanie informacji o przyczynie bólu*

*odnalezienie w podświadomości kodu uzdrawiającego ból*

*kody znaczeniowe i liczbowe*

 ♦♦♦

CHRONICZNY BÓL = CHRONICZNIE PRZECHOWYWANA TRAUMA.

Ewa May Opracowała nowatorską i niezwykle skuteczną metodę usuwania chronicznego bólu,

którego przyczyna leży najczęściej w pamięci emocjonalnej ciała.

 

Chroniczny ból – to przechowywana chronicznie w podświadomości i pamięci komórkowej ciała trauma. stworzona

w oparciu o JEDNO, silne, dramatyczne wydarzenie z przeszłości.

 

Człowiek może już o tym nie pamiętać, nie kojarzyć tego przeżycia z chronicznym bólem w ciele,

ale tę pamięć przechowuje nie uleczoną, a razem z nią przechowuje ból.

 

Ból jest usadowiony chronicznie w ciele, podobnie jak trauma emocjonalna tamtego wydarzenia w podświadomości,

do chwili, gdy się treści- przyczyny tego  bólu nie odkryje, nie uwolni.

A wtedy ból znika!

 

JAK PRZEBIEGA SESJA

 • W tej metodzie usuwania chronicznego bólu. ważne jest wprowadzenie klienta na kilka minut w stan Theta, gdyż to pozwala klientowi uzyskać łączność z podświadomą pamięcią ciała i pamięcią emocjonalną, tam gdzie przechowywana jest przyczyna bólu.
 • Następnie odblokowywana jest i ujawniana jest  pamięć  traumy, a wtedy duża część bólu znika już na tym etapie.
 • Kolejny krok podczas tego procesu, to odnalezienie w podświadomości klienta informacji jaki kod znaczeniowy i liczbowy zapisał program bólu i traumy. Ta informacja odblokowuje kolejną część “pakietu” chronicznego bólu.
 • Następnie podświadomość klienta jest prowadzona do miejsca, gdzie znajduje się zapisany INDYWIDUALNY KOD UZDRAWIANIA tego bólu do końca i jest to znowu kod znaczeniowy i liczbowy, ale już o innej treści.
 • Indukowanie INDYWIDUALNEGO KODU UZDRAWIANIA likwiduje ból najczęściej w 95%-100%.

 

LFT Coaching zna sposoby, żeby:

 • odnaleźć przyczynę emocjonalną chronicznego bólu
 • poznać treść wydarzenia z przeszłości, które aktywowało traumę i zapoczątkowało ból
 • rozładować-zresetować treść traumy i bólu ( kody liczbowe, wydobycie z niepamięci znaczeń określających traumę)
 • indukować nową, uzdrawiającą treść, która zmienia pamięć komórkową ciała ( kody liczbowe, indukcja uzdrawiających znaczeń)
 • uwalniać od bólu trwale, a przy tym dzieje się proces zmiany matrycy reagowania na sytuacje traumatyczne
 • cały proces uwolnienia z bólu, po omówieniu problemu i jaka jest metodyka pracy z bólem, trwa ok 30 min.

 

 

Czytaj więcej o kodach liczbowych i znaczeniowych <tutaj>

Więcej o sesjach LFT  <tutaj>

 

OPŁATY:

*Pierwsza sesja – 200 zł/60 min  

 *Powtórzenie sesji – 150 zł/60 min


Sesja LFT Uzdrawianie Bólu 

*Pierwsza sesja dla zagranicznych klientów – 80 EUR/60 min

*Powtórzenia sesji dla zagranicznych klientów – 60 EUR/60 min


Sesja LFT Uzdrawiania Bólu 2 

Oplata na konto bankowe <TUTAJ>