Skąd wzięło się określenie STAN ŚWIATŁA w metodzie LFT?

Ewa May posługiwała się również pojęciem STAN ŚWIATŁA (czyli stanem centralnym w HPŻ) już w czasach, gdy wtedy nikt jeszcze tego tak nie nazywał ani w świecie naukowym, ani coachingowym, w świecie uzdrawiaczy, healerów czy ezoterycznym.

Przy odrobinie cierpliwości i determinacji można wrócić do różnych publikacji z tamtego okresu (przed rokiem 2004) i sprawdzić, czy sformułowania „pole życia”, „hologram pola życia”, „Stan Światła”… były publikowane gdziekolwiek indziej poza książką i artykułami Ewy May. Te określenia nie były wtedy jeszcze używane przez innych wykładowców, nauczycieli, terapeutów, uzdrowicieli podczas ich seminariów.

Wraz z publikacją książki, artykułów Ewy May na ten temat, warsztatów prowadzonych w Polsce i za granicą…zaczęły się te pojęcia przyjmować i rozpowszechniać.

Na czym opiera się, skąd się wywodzi nazwa Hologram Pola Życia HPŻ?

Ewa May jeszcze przed rokiem 2004 (datą opublikowania książki „Uzdrawianie Pola Życia”), była już wtedy od lat ponad 10-ciu aktywną uzdrowicielką i alternatywną terapeutką (prowadziła firmę SANA Centrum Zdrowego Życia w Warszawie), ale też była uważną obserwatorką mechanizmów rządzących rzeczywistością, człowiekiem, energią.

Oprócz wielu doświadczeń praktyki zawodowej w kontakcie z energiami ludzi i zapisami w ich polach energii, studiowała własnym trybem zagadnienia fizyki kwantowej, zachowania cząsteczek na poziomach subatomowych, pola zerowej energii, holograficznej i fraktalnej natury wszechświata, o połączeniach wszystkiego ze wszystkim, o tym czym jest CZAS, jak myśl ludzka oraz intencja kreuje rzeczywistość i jak podświadomość gromadzi i używa informacje. Ponadto od lat praktykowała zaawansowane techniki medytacyjne i jej umysł oraz Wyższa Jaźń połączone z wymiarami, źródłami informacji innymi niż tylko fizyczne, generowały wiedzę, intuicje, inspiracje wykraczające poza zwyczajne obszary poznania i postrzegania.

Określenie Hologram Pola Życia ( początkowo „pole życia”), pojawiło się z kompilacji tych wszystkich źródeł poznania i wiedzy jaką zgromadziła. Ale określenie to nie powstało na drodze intelektualnej dedukcji czy rozważania. Ono się….pojawiło w czasie głębokiej medytacji. Jako odpowiedź na zadawane sobie wcześniej przez Ewę pytanie:

„jak pomóc ludziom kompleksowo, holistycznie? Oni mają tak często jednocześnie tak wiele różnych problemów – życiowych, zdrowotnych, mentalnych, emocjonalnych… a to wszystko się przenika, nakłada, wpływa jedno na drugie… jak pomóc skutecznie i szybko, by takiego supła nie rozwiązywać kawałek po kawałku, ale..jakoś tak bardziej kompleksowo?”

W medytacji ukazało się rozwiązanie. WIZJA/OBRAZ pola życia, w którym człowiek żyje w środku razem ze swoją Aurą. Jest tam, w tej bańce energii żywy zapis 3D jego pamięci emocjonalnej z przeszłości, jest to co się dzieje teraz i jeszcze różne warianty przyszłości. I gdy człowiek jest chory albo ma problemy, to pole życia, bańka jest chaotyczna, miejscami ciemna, ma zawirowania. A człowiek wtedy jest poza jej Centrum, poza Centrum swe osobistej Mocy i się miota.

Ewa zobaczyła w medytacji, że kompleksowe uzdrawianie polega na przywróceniu człowiekowi jego pozycji w Centrum Światła Pola Życia i stamtąd poprzez specjalny oddech i stan świadomości, porządkuje się pole, jego zapis, ustanawia granice, uzdrawia siebie i otoczenie w jakim człowiek żyje.

Ponadto Ewa dostała jeszcze WIZJĘ/ INFORMACJĘ, że człowiek najczęściej nie jest zdolny samodzielnie (gdy jest chory, ma problem), wejść do Centrum w STAN ŚWIATŁA i przywrócić sobie matrycę zdrową, jasną, pozytywną i harmonijną swemu polu życia. Potrzebuje kogoś z zewnątrz… np. uzdrowiciela ( dzisiaj LFT Coacha, bowiem metoda rozszerzyła się o strategie life coachingu), który wie jak najpierw siebie umieścić w Stanie Centrum/ Stanie Światła w uporządkowanym zdrowym, jasnym polu życia. A następnie odzwierciedlić ten stan poprzez pozytywny wpływ na tę osobę i dalej poprowadzić jego/ją praktyką oddechową i wizualizacją do podobnego zdrowego stanu i uzdrowienia pola życia.

Później doszło pojęcie hologramu ( hologramu pola życia), nie tylko pola życia jako energii z zawartością pamięci. Gdy nauka zaczęła coraz śmielej mówić publicznie, że świat i ludzie to jest zbiór hologramów, przenikających się i wpływających na siebie i zaczęto mówić o holograficznej naturze wszechświata, o czasie jednocześnie całym TERAZ i o istnieniu różnych linii czasu, o możliwości wpływania za pomocą intencji /obserwacji na poziomie subatomowym na rodzaj uporządkowania cząstek energii i informacji w hologramie. Wówczas Ewa już śmiało dodała do swych wykładów i procedur LFT podczas sesji, aspekty pracy w hologramie pola życia. Stało się to bowiem dla ludzi bardziej zrozumiałe poprzez powszechność takich informacji. Dla Ewy było to oczywiste już dawno. Wiedza o naturze hologramu bardzo wyjaśniała zachowanie się pola życia i wpływ myśli/intencji/projekcji na jego strukturę i zapisy, dokonywanie tam zmiany, a tym samym zmiany w człowieku i w jego życiu.

Również określenie STAN ŚWIATŁA, jest unikalne dla metody LFT i ma swój początek w metodzie wykreowanej i opublikowanej przez Ewę May w 2004 roku jako „Uzdrawianie pola życia”.

STAN ŚWIATŁA, nazywany jest po angielsku STATE OF LIGHT.

STAN CENTRUM pojawił się później, dla uczynienia kluczowej procedury LFT pojęciowo bardziej dostępną dla ludzi. Dla uzmysłowienia im, że to jest możliwe osiągnąć dla zwykłego człowieka. Stan pozytywnej Mocy i Świadomości w pozycji centralnej HPŻ i utrzymać go na codzień.

Określenie Stan Centrum (ang. Centered State) zaczął się pojawiać także w praktykach medytacyjnych na świecie.

Stan Światła pozostał unikalny jako określenie centralnej pozycji i świadomości w HPŻ, wyłącznie jak na razie dla metody LFT.

Czym różni się LFT Coaching od metody Theta Healing?

Oto wypowiedzi osób, które uzyskały dyplomy Theta Healingu oraz uczestniczyły w szkoleniu dla LFT Coach i odbyły praktyki prowadzenia sesji LFT z klientem.

ANITA: Największą różnicę widzę w tym, że w LFT Coachingu moc sprawczą ma klient, a w Theta Healing to zadanie ma healer. Theta healing sprawdza przy osobach, które są chore i nie mają siły ani czasu na to, żeby nad sobą pracować, ponieważ potrzebują np. wyleczyć sie z raka, a dopiero potem mogą skupić się na mechanizmach zachowań i nad osobistym rozwojem świadomości, czy samodzielną pracą nad sobą pod kierunkiem coacha. LFT jest dla osób gotowych na samodzielną i bardzo szybką pracę nad sobą. Jest lepiej zakorzenione w rzeczywistości, bardziej namacalne, bardziej materialne w sensie pracy z materią ludzkiego żywego życia. Dopiero przy LFT klarownie zrozumiałam mechanizmy zachowania człowieka, mechanizmy zachowania ego sabotażu, odruchy warunkujące reagowanie i podejmowanie decyzji, jak i mechanizmy funkcjonowania ego matryksa, w którym żyjemy wszyscy. Theta Healing pracuje bardziej z podświadomością człowieka, a LFT z podświadomością, nadświadomością i świadomością człowieka, dokonując równocześnie transformacji na wszystkich poziomach głębszych.

Uważam, że LFT jest tak bardzo skuteczne właśnie dzięki temu, że klient w zasadzie samodzielnie, choć będąc będąc w stanie transu (jest wprowadzony przez LFT Coacha w stan częstotliwości mózgu theta) kreuje nową rzeczywistość na podstawie autentycznego samodzielnego zrozumienia, wglądu, odczuwania i tworzeniu samodzielnych projekcji przyszłości. LFT Coach nawet gdy wie, ma wgląd i wie jaki kierunek jest dla osoby najlepszy ( a wie), tylko osobę inspiruje i zadaje istotne dla zrozumienia i podejmowania decyzji pytania naprowadzające, prowadzi praktykę oddechu wchodzenia w Stan Centrum, tam gdzie jest Światło Centralne w człowieku, czyli jego Boska Jaźń Światło. Ta Boska Jaźń Światło prowadzi proces transformacji i uzdrowienia.

W Theta Healingu ten proces przebiega tak, że to healer jest w transie ( w stanie częstotliwości mózgu theta) , healer dokonuje diagnozy, jest świadkiem transformacji, uzdrowienia dokonuje Bóg. Rezultaty też są wspaniałe.

Mnie jednak były potrzebne bardziej namacalne narzędzia, żeby poczuć swoją własną moc sprawczą.

EWA MAY:

 • OBIE METODY SĄ RÓWNOWAŻNIE DOBRE I POTRZEBNE, KOOPERUJĄ ZE SOBĄ.
 • KAŻDA Z TYCH METOD JEST ODPOWIEDNIA DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW OSOBOWOŚCI
 • I DLA RÓŻNEGO POZIOMU GOTOWOŚCI NA SAMODZIELNĄ ZMIANĘ.

Skąd wiem, że jestem w Stanie Centrum na zakończenie praktyki oddechu wchodzenia w ten stan?

Dowiadujesz się po REZULTATACH, po tym w jakim stanie jesteś na koniec praktyki oddechu prowadzącej ciebie do wejścia w ten stan.

Stan Centrum = Stan Zero

Czyli gdy jesteś w Stanie Centrum to:

jest ZERO strachu, ZERO złości, ZERO pretensji, ZERO niepokoju, ZERO żalu, ZERO bólu, ZERO niecierpliwości, ZERO napięcia, ZERO martwienia się, ZERO chaosu i zagubienia, ZERO poczucia skrzywdzenia, itd…

Jesteś w Stanie Centrum gdy:

 • jesteś całkowicie i głęboko spokojny, a twój oddech pracuje powoli w rytmie tej praktyki, zupełnie bez wysiłku
 • nie potrzebujesz kontrolować, ani obserwować co dzieje sie wokół ciebie
 • jesteś wyprostowany na krześle, a nawet twój kręgosłup samoistnie prostuje jeszcze bardziej i ta pozycja jest dla ciebie komfortowa
 • opuścił ciebie strach, napięcie, irytacja, zniecierpliwienie, smutek, ból, złość, żal, pretensja, brak woli, bezradność, słabość i wszelkie tego rodzaju uczucia
 • czujesz i wiesz Kim jesteś, poczucie wartość i świadomość siebie została przywrócona
 •  wiesz i czujesz, że innym jest wybaczone to co jeszcze przed chwilą nie było i co ciebie dręczyło
 • rozumiesz sytuacje, jakich nie rozumiałeś, przychodzą odpowiedzi na pytania
 • czujesz w sobie moc i mądrość, płynącą z oddychającej czakry Centralnego Światła pomiędzy piersiami
 • twoja Czakra Centralna-Boskie Serce pomiędzy piersiami, promieniuje czystym Światłem
 • twoje osobiste pole energii rozszerzyło się min dwukrotnie a granice wokół się zamknęły
 • każde twoje słowo jest wysłuchane, doświadczasz respektu otoczenia
 • myśli są nadzwyczaj kreatywne, a intencja twoja się materializuje
 • masz w sobie pragnienie czynienia Dobra i TYLKO Dobra, wszelkie formy zła czy manipulacji ciebie opuściły
 • opuściły ciebie również bóle i niektóre infekcje organizmu, czujesz odłączenie od siebie ciężarów i pasożytniczych bytów
 • czujesz lekkość, siłę, masz w sobie prawdę i działasz w imię Najwyższego Dobra
 • uczestniczysz w Synchronii i Harmonii zdarzeń i jesteś prowadzony przez Światło i tylko Światło

Czy można robić praktykę wchodzenia w Stan Centrum na otwartych oczach?

Nie ma obowiązku robienia praktyki wchodzenia w Stan Centrum przy zamkniętych oczach, ale są przeciwwskazania do tego i wskazania do tego, by dla początkujących w tej praktyce utrzymać jednak oczy zamknięte.

Praktykę tę można robić na otwartych oczach, jeśli osoba z różnych powodów się przy tym upiera. Ale wtedy jest o wiele mniejsza szansa na koncentrację na sobie i zrobienie procesu w pełni. Otwarte oczy powodują (szczególnie u osób początkujących w tej praktyce), że świadomie i podświadomie w jakimś stopniu koncentrujemy się na bodźcach i obrazach zewnętrznych, a nie na tym, co dzieje się w nas, w naszym wnętrzu, w umyśle, w naszym polu energii. Taka potrzeba, by robić tę praktykę na otwartych oczach może świadczyć o:

1. nadmiernej kontroli sytuacji,

2. o strachu przed byciem kontrolowanym, manipulowanym.

Wykonanie tej praktyki prawidłowo, czyli z oczami zamkniętymi, przy pełnej koncentracji i uwadze na sobie, gwarantuje wejście w Stan Centrum (fale mózgowe częstotliwość Theta) i pełne rezultaty.

Skąd wzięło się określenie STAN ŚWIATŁA w metodzie LFT?

Ewa May posługiwała się również pojęciem STAN ŚWIATŁA (czyli stanem centralnym w HPŻ) już w czasach, gdy wtedy nikt jeszcze tego tak nie nazywał ani w świecie naukowym, ani coachingowym, w świecie uzdrawiaczy, healerów czy ezoterycznym.

Przy odrobinie cierpliwości i determinacji można wrócić do różnych publikacji z tamtego okresu (przed rokiem 2004) i sprawdzić, czy sformułowania „pole życia”, „hologram pola życia”, „Stan Światła”… były publikowane gdziekolwiek indziej poza książką i artykułami Ewy May. Te określenia nie były wtedy jeszcze używane przez innych wykładowców, nauczycieli, terapeutów, uzdrowicieli podczas ich seminariów.

Wraz z publikacją książki, artykułów Ewy May na ten temat, warsztatów prowadzonych w Polsce i za granicą…zaczęły się te pojęcia przyjmować i rozpowszechniać.

Gdzie jeszcze można znaleźć informacje wyjaśniające istnienie Hologramu Pola Życia i jego praw?

W starożytnej wiedzy. Np. w Vedach, w przekazach Majów, Aborygenów, Inków, Tybetańczyków, Egipcjan i wielu innych.

Współczesna nauka także potwierdza starożytną wiedzę słowami noblistów i autorytetów takich jak Albert Einstein, Otto Stern, Herman Weyl, Fritjof Capra, Gregg Braden, Jean Baudrillard, Nassim Haramein i wielu innych.

Dziś każdy, kto pragnie wyjść poza ramy ograniczające ludzkich przekonań i systemów, bada tę wiedzę, a także praktykuje metody uwalniające potęgę umysłu i ducha z iluzji oraz ograniczeń.

Warto poznać naturę Boskiej Matrycy, utkanej duchowo-kwantowym światłem. Stanowi ona pierwotny wzorzec istnienia i funkcjonowania naszej rzeczywistości.

Dzięki tej wiedzy przestaniemy żyć w świecie iluzji, zmagań, stresu, trudności, cierpienia i fałszywego przekonania, że spektakularne sukcesy, cuda, uzdrowienia, czy realna opieka duchowa nad poczynaniami człowieka, to rarytas dostępny tylko dla wybranych lub szczególnie oświeconych.

Na jakie badania, nazwiska, naukowe dowody można się powołać mówiąc o Hologramie Pola Życia HPŻ?

Poniżej linki do informacji o polu kwantowym, hologramie, o Boskiej Matrycy, wzajemnych subatomowych oddziaływaniach. Jedne z wielu.

Ponadto nazwiska naukowców, badaczy którzy mówią dziś o istnieniu tego, co Ewa nazywa w swej metodzie LFT Hologramem Pola Życia, które to wypowiedzi przybliżają i udowadniają istnienie takiego wymiaru rzeczywistości.

Relacje uczestników sesji i warsztatów LFT, rezultaty pracy w Hologramie Pola Życia kluczami LFT, świadczą same za siebie. Dają dowody na istnienie Hologramu Pola Życia oraz na to jakimi prawami ono się rządzi i na skutecznośc opracowanych przez Ewę May kluczy zarządzania, transformacji, uzdrawiania pola życia.

Oto niektóre linki:

http://www.youtube.com/watch?v=2qTPNxu0yu0
( film WZROST – absolutnie wart obejrzenia)

http://www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=2522

http://resonance.is/explore/quantum-gravity-and-the-holographic-mass-trailer-and-press-release/

http://innemedium.pl/wiadomosc/japonscy-naukowcy-przedstawili-dowod-ze-wszechswiat-jest-hologramem

http://innemedium.pl/wiadomosc/fizyka-kwantowa-udowadnia-istnienie-duszy

http://imaginarium.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219:
budda-kwanty-i-hologram&catid=51:po-czwarte&Itemid=62

Oto nazwiska naukowców oraz ich wypowiedzi. Nawiązują do istnienia zjawiska Hologramu Pola Życia nawiązują, opisują, udowadniają jego istnienie i połączenia, wzajemne wpływy wszystkiego ze wszystkim.

BRIAN GREENE – współczesny naukowiec, amerykański fizyk, który został profesorem na Uniwersytecie Harwarda w wieku 22 lat, wyjaśnia to w książce The Fabric of the Cosmos (Tkanina kosmosu). Opowiada o istnieniu rzeczywistości ukrytej pod powierzchnią tej, którą znamy i jesteśmy zdolni postrzegać fizycznymi zmysłami. W swej multimedialnej prezentacji pokazuje jak każdy nasz ruch, intencja, myśl, emocja, pragnienie natychmiast skręca, przesuwa, fałduje, albo plącze tkaninę, której pierwotna struktura jest geometrycznym układem strun, wibracji i promieni światła niewidzialnego dla oczu ludzkich.

GREGG BRADEN – obecnie jeden z najbardziej znanych badaczy rzeczywistości, pisarz, naukowiec, wykładowca. W przeszłości pracował jako geolog, potem główny konstruktor systemów komputerowych dla wojska. To on zaczął oficjalnie łączyć naukę z duchowością. Napisał słynną książkę Boska matryca, w której zajmuje się studiami nad rzeczywistością. Przez ostatnie 25 lat podróżował po świecie odwiedzając aszramy, świątynie, kościoły, klasztory, wioski w wysokich górach, by odkrywać tajemnice modlitwy, medytacji i uzdrawiania naszej rzeczywistości. Oto fragment jego wykładu sponsorowanego przez Hay House:

Czy w cudach, jakie obserwujemy w polu kwantowej energii tej samej która stworzyła nasze ciała i świat, drzemie nasza największa siła? Czy to jest siła, która odwraca chorobę i przywraca zdrowie? Która natychmiast łączy się ze wszystkim i może zmieniać rzeczywistość kiwnięciem palca już teraz? Nowe odkrycia sugerują, że odpowiedź brzmi „TAK!”…Aby mieć dostęp do tych sił musimy zrozumieć jak działa matryca rzeczywistości umieć rozmawiać z nią językiem, która ona rozpoznaje.

BRUCE LIPTON – współczesny amerykański filozof, naukowiec, wykładowca, profesor biologii i twórca teorii „nowej biologii”. Autor książki „The Biology of Belief” –  biolgia wiary.

Mądrość Twoich Komórek to nowa biologia, która znacząco zmieni cywilizację i świat, w którym żyjemy. Ta nowa biologia odciąga nas od wiary, że jesteśmy ofiarą naszych genów, że jesteśmy biochemicznymi maszynami, że życie jest poza naszą kontrolą, wprowadza nas w inną rzeczywistość, rzeczywistość, w której nasze myśli, wiara i umysł kontrolują nasze geny, nasze zachowanie i życie, którego doświadczamy. Ta biologia oparta jest na aktualnej, nowoczesnej nauce z dodanymi pewnymi nowymi spostrzeżeniami.

NASSIM HARAMEIN – urodził się w Genewie, w Szwajcarii w 1962 roku. Już w wieku 9 lat , Nassim zaczął odkrywać uniwersalne prawa dynamiki materii i energii , które doprowadziły go do pionierskiego podejścia do kwantowej grawitacji i ciągłych ulepszeń jednolitej teorii pola.

Dorastał we wschodniej Kanadzie. Większość czasu poświęcał na niezależne poszukiwania w dziedzinach geometrii , fizyki, chemii , biologii , archeologii i różnych religii. Łączenie poszukiwań naukowych z w obserwacją zachowania natury doprowadziły go do określonego wzoru geometrycznego, który jest fundamentem jego podejścia i nowej perspektywy w teorii jednolitego pola. W 2003 roku Nassim Haramein założył Fundację Resonance Project, i jako jej dyrektor ds. badań, prowadzi zespoły fizyków, inżynierów elektryków, matematyków i innych naukowców do zbadania granicy zasad unifikacji i odkrycia wynikających z tego konsekwencji.

Rozumiejąc zasady mechaniki kwantowej możemy zrozumieć lepiej podstawy psychologii. Możemy przeżywając ( wchodząc emocjonalnie w ,,dawną historię” może zmienić się nasze przeżywanie jej i jesteśmy w stanie zmienić w pewien sposób, uleczyć naszą przeszłość)… Nassim przywołuje osiągnięcia epigenetyki, która wyjaśnia że struktury genetyczne DNA są nieustannie powiązane ze stanem emocjonalnym człowieka. Innymi słowy: od naszych nastrojów, emocji, wrażeń i przeżyć zależy stan naszego organizmu nawet na poziomie genetycznym. Czyż to nie jest rewolucyjne?

Z jego badań natomiast wynika, że każdy atom jest połączony ze wszystkim we wszechświecie. Zatem łącząc oba wcześniej zjawiska z epigenetyki i fizyki kwantowej: nasze uczucia mają wpływ na informacje genetyczne zawarte w kodzie DNA oraz wszystkie cząstki są ze sobą połączone, to znaczy że zasilamy wszechświat wszystkim, co od nas wychodzi w każdym momencie. Nassim obserwuje nieustanną komunikację jako odbywa się pomiędzy wszechświatem, czyli tzw pustką, a nami. To jest zasada, na podstawie której Kosmos uczy się o sobie. O czym kosmosowi mówimy? Jak on odpowiada na nasze wołanie, odczucia? To jest bardzo ważne, abyś to zobaczyli. Ważne jest również to, abyśmy zaczęli dostawać więcej tego, co chcemy, a mniej tego czego nie chcemy.

GOTTFRIED LEIBNIZ – filozof i metafizyk żyjący w 17-tym wieku.

Rzeczywistość nie może być inaczej zrozumiana i postrzegana, jak tylko JEDNO, pojedyncze przestrzenne Źródło, z powodu połączeń wszystkiego ze wszystkim.

LAMA GOVINDA – współczesny buddyjski/tybetański filozof i nauczyciel urodzony w Niemczech.

…ludzkie pragnienie natychmiast skręca, przesuwa, fałduje, albo plącze tkaninę rzeczywistości, której pierwotna struktura jest geometrycznym układem strun, wibracji i promieni światła niewidzialnego dla oczu ludzkich.

Urodził się w Niemczech, ale 20 lat swego życia spędził w tybetańskich-buddyjskich klasztorach jako praktykujący mnich, a potem już jako Lama stworzył pomost pomiędzy zachodnia kulturą i wiedzą, a duchową filozofią. Podróżował po świecie z wykładami i oto wypowiedź z roku 1977.:

…nawiązując do starożytnej Indyjskiej tradycji, Wszechświat ukazuje się nam w dwu fundamentalnych postaciach: jako RUCH (Prana) i jako PRZESTRZEŃ (Akasa) w której ten ruch ma miejsce. Ta przestrzeń nazywa się Akasa jest tą, w której rzeczy niewidzialne objawiają się nam jako widzialne i poprzez którą one przeobrażają się w cielesność. Akasa ma korzenie w słowie „kas” promieniować, świecić, błyszczeć i można ją nazwać„eterem”, który jest z kolei narzędziem ruchu. Zasadą ruchu jest PRANA – oddech życia, wszechmocny I wszechprzenikający rytm Wszechświata.

DR DEEPAK CHOPRA – jeden z najbardziej na świecie respektowanych filozofów i specjalistów na polu niekonwencjonalnych oddziaływań umysł-duch-człowiek.
Zintegrował starożytną wiedzę indyjską Ayurvedę, z tradycyjną zachodnią medycyną
i fizyką kwantową Oto fragment jego wykładu z 1991 roku w Seatle Centre USA:

Nie możemy ufać zmysłom. One dają nam bardzo zniekształcony obraz świata. One kruszą CAŁOŚĆ na maleńkie kawałeczki i my oglądając te kawałeczki, nazywamy je „obiektywną rzeczywistością” i mamy całą metodologię pod ręką, którą nazywamy „wiedzą naukową” do poznawania tego. Jeśli naprawdę rozumiesz czym naukowa wiedza jest do dzisiaj, to powiesz, że ona NIE JEST metodą do odkrywania prawdy. Naukowa wiedza była jak dotąd jedynie metodą do poznawania mapy naszego myślenia, naszych przypuszczeń czym prawda jest. Mapa nie jest realnym terytorium…

Dla fizyka istnieją tylko 4 podstawowe siły w naturze i kosmosie: grawitacja, silne interakcje, słabe interakcje i elektromagnetyzm. I to wszystko razem stwarza wszystko, co istnieje. Fizyk powie ci, że poza tym nie istnieje nic więcej. Że wszystko jest zrobione z tych 4 sił. Ale powie ci też, że ostatecznie te siły biorą swe źródło z JEDNEJ ZUNIFIKOWANEJ SIŁY, nazywanej dziś przez naukę ZUNIFIKOWANE POLE. I że gwiazdy, galaktyki, kwiaty, ludzie, wszystko co istnieje…jest manifestacją tych sił natury. Więc czym jest świat materialny? Jest on zakończeniem inteligentnego kabla, przez który te siły niewidzialne przepływają i się manifestują, układając w różne struktury materialne tutaj….a tak naprawdę to świat istnieje wewnątrz nas. My swoją świadomością i projekcjami umysłu kreujemy świat jaki jest.

SIR JOHN ECCLES – Australijski nuakowiec, neurolog, który zdobył nagrodę Nobla w fizjologii i medycynie w 1963 roku za prace nad mózgiem i systemem nerwowym. Tak oto określił niewidzialną, tzw realną rzeczywistość:

… pragnę żebyście zrozumieli, że tam nie ma kolorów w realnym świecie. Że tam nie ma żadnej struktury w realnym świecie. Tam nie ma zapachów w realnym świecie. Tam nie ma brzydoty, ani nie ma piękna. Niczego w tym rodzaju. Tam jest tylko chaos energetycznej zupy i energetycznych pól. My to bierzemy w ręce, mamy pomysł-intencję, i gdzieś wewnątrz nas…to wszystko się urzeczywistnia.

ALBERT EINSTEIN – noblista słynny ze swej teorii względności i tego, że M= mc2. Czym wg niego jest Bóg czyli przejawiona Rzeczywistość/Wszechświat:

Wiedza o istnieniu czegoś, czego nie potrafimy zgłębić, co manifestuje się jako najgłębszy sens istnienia tak cudownego, promieniującego piękna wokół nas i we Wszechświecie to jest wiedza i uczucie, które charakteryzuje najprawdziwszą religijną postawę. W tym jedynym sensie jestem głęboko religijnym człowiekiem.
Wierzę w Boga Spinozy, który nie jest Bogiem osobowym, zarządzającym ludzkimi działaniami i losem, ale objawia się jako Uporządkowana Harmonia wszystkiego, co istnieje.

Jakie są podstawowe różnice między tradycyjnym Life Coachingiem, a LFT Coachingiem?

Wypowiedź jednej z uczestniczek seminarium – Rozumiem że z tradycyjnego coachingu w LFT jest zawarte:

1. przesunięcie odpowiedzialności i aktywności w transformacji swojego życia z LFT Coacha na klienta

2. dotarcie do zrozumienia problemu przez klienta poprzez serię pytań zadawanych przez LFT Coacha

3. wizualizacja rezultatu na koniec procesu

Tylko w części jest tak jak wyżej w postawionych punktach. Tradycyjny LIFE COACHING przywiązuje wagę do punktu 1 i 2 w ok 70%.

LIFE COACH przeprowadza serie rozmów „partnerskich” z klientem, diagnozuje jawnie stan klienta dla jego/klienta i swojej informacji. pomaga w określeniu celów życia klienta i kierunku transformacji, a następnie tę transformację przeprowadza narzędziami life coachingu we współpracy z klientem. Efekt może być po pierwszej sesji, ale zwykle proces trwa nawet rok, by osiągnąć konkretne rezultaty.

LFT COACH nie prowadzi rozmów partnerskich z klientem. nie sugeruje niczego, nie doradza. Klient wypełnia ankietę z opisem problemu przed rozpoczęciem procesu sesyjnego.

LFT COACH na pierwszej sesji zajmuje się prowadzeniem klienta w kierunku samodzielnego odkrywania co jest problemem i jaka jest tego przyczyna. Stosuje serię pytań naprowadzających klienta na zrozumienie jego stanu i sytuacji już w czasie pierwszej sesji w tzw. stanie centrum. Gdy klient osiągnie wystarczający poziom samodzielnego zrozumienia (2 sesja), LFT COACH proponuje zastosowanie odpowiednich narzędzi uzdrowienia przeszłości i zmiany. Przeprowadza je za zgodą klienta. 3-4 sesja to kreacja i ugruntowanie nowej postawy klienta i nowego wariantu okoliczności życiowych na teraz i na przyszłość. 5 sesja sformułowanie postanowień – celu. Proces podstawowy radykalnej transformacji zawiera się w obrębie 5 sesji w max 4 tygodnie.

LFT COACH diagnozuje stan klienta i jego sytuację wyłącznie dla własnej wiedzy i orientacji w tym temacie, dla lepszego przygotowania i poprowadzenia sesji i nie dzieli się tym z klientem. nie informuje klienta o swoim rozpoznaniu sytuacji i jaka jest jego ocena problemu klienta.

LIFE COACH dzieli się z klientem swoim rozpoznaniem problemu, oceną sytuacji. daje klientowi sugestie, porady, wskazówki, albo gotowe rozwiązania czym jest lub może być jego/jej problem i jaka jest lub może być tego przyczyna jaki byłby sugerowany najlepszy kierunek coachingu.

LFT COACH nie sugeruje klientowi własnego rozpoznania czym jest problem klienta, nie nazywa go wprost, nie sugeruje jaka może być tego przyczyna. poprzez serię pytań „konfrontacja z prawdą” pomaga klietowi dotrzeć do źródeł problemu i zrozumieć samego siebie oraz mechanizmy relacji i wzorców, w jakich klient uczestniczy. pomaga mu je zmienić stosując procedury LFT.

LIFE COACH daje porady co zrobić w danej sytuacji.

LFT COACH nie daje porad jak postąpić w danej sytuacji, tylko wyjaśnia mechanizmy sytuacji i odruchów ludzkich. Pomaga pytaniami, naprowadza klienta na osobiste odkrycia co to jest, jak zrobić, żeby zmienić. Odpowiedzi przychodzą do klienta gdy przebywa w stanie centrum.

W LFT COACHINGU klient dostaje zadania i klucze zmiany do zastosowania w żywym życiu po każdej sesji. każdorazowo na każdej sesji, klient zdaje relacje z zastosowanych praktycznie KLUCZY ZMIANY LFT.

LFT COACH prowadzi klienta na każdej sesji do STANU CENTRUM, w którym sięganie do wiedzy czym jest problem, jak to zmienić, i sama zmiana jes…………

LFT COACH uczy klienta techniki osiągania STANU CENTRUM w codziennym życiu. Klient kończąc proces sesyjny jest gotowy do samodzielnego stosowania praktyki.

W tradycyjnym LIFE COACHINGU przywiązuje się wagę do tworzenia projekcji rezultatu często nawet w 100%.

W LFT COACHINGU wizja rezultatu jest ważna tylko w 50%. Ważniejsze jest samodzielne sformułowanie przez klienta na koniec sesji postanowienia/deklaracji/istoty jego zmiany (nie jest to afirmacja), które ma wykreować potrzebną wizję i jest potężnym narzędziem urzeczywistnienia.

Co odróżnia LFT Coaching od tradycyjnego Life Coachingu, czy to: 1. praca w transie, w Stanie Centrum? 2. brak ograniczeń w poruszaniu się po linii życia?

Ad 1. Tym co odróżnia LFT COACHING od LIFE COACHINGU nie jest praca w stanie transu. Tego stanu używa każdy hipnoterapeuta, NLP coach, life coach, theta healer itd. Jest tym STAN CENTRUM, który osiąga się w stanie lekkiego transu. A dalej przechodzi się do STANU ŚWIATŁA, który jest wynikiem kontynuowania praktyk LFT.

STAN CENTRUM/STAN ŚWIATŁA i cała procedura do tego prowadząca, włącznie z techniką oddechową, jej rytmem, kierunkami, nazywaniem jej etapów, wizualizacją, ustanawianiem granic i rezultatami – jest procedurą całkowicie unikalną dla LFT. Wszelkie procedury, które dziś się spotyka podobne lub podobnie nazywane, to zapożyczenia z LFT.

Ad 2. Unikalna dla LFT nie jest procedura poruszania się po linii czasu bez ograniczeń, to jest stosowane często w innych metodach.

Różnica i unikalność LFT polega na takim prowadzeniu klienta po linii czasu, żeby jego wersja z teraźniejszości w stanie centrum, czyli w mądrym i w mocy oraz w ochronnej bańce energii podjęła podróż po linii czasu i wykonywała samodzielny proces coachingu dla samego siebie wersji w przeszłości ( rozmowa, pytania, podpowiedzi, wskazówki, procedury transformacji, uzdrawiania. Z niewielkim tylko prowadzeniem LFT COACHA, jego głosu w tle.

Ponadto LFT stosuje tzw ODWRÓCONY STRUMIEŃ CZASU – kolejna całkowicie unikalna procedura LFT mająca swe wytłumaczenie w fizyce kwantowej. LFT COACH przeprowadza klienta do wybranego, pozytywnego wariantu przyszłości, dla próby, eksperymentu, zanim klient ten wariant ostatecznie wybierze końcowym postanowieniem. tam w przyszłości klient jest już po przemianie i wie jak i co zostało zrobione, żeby to zaistniało. Klienta wersja w przyszłości (która jest jego chwilą „teraz”) daje wskazówki swojej wersji z przeszłości, czyli dla swojej wersji w gabinecie na sesji. Procedura kończy się uwolnieniem klienta od strachu przed dokonaniem wyboru, pomaga mu dokonać właściwego wyboru, klient dostaje wskazówki co robić, czego unikać, jaki kierunek urzeczywistnienia wybrać i strategie. dodatkowo to umacnia w przyszłości wybrany wariant rzeczywistości. Następnie aktywuje się mechanizm prowadzenia klienta do wybranego celu.

Kolejną unikalną procedurą dla LFT różniącą ją od innych life coachingów jest resetowanie chronicznego bólu za pomocą znaczeń i kodów liczbowych (rezultat w ciągu max 14 min.) oraz metoda czytającej dłoni, czytającej hologram pola życia.

Kolejny aspekt odróżniający LFT COACHING od tradycyjnego LIFE COACHINGU, to branie pod uwagę istnienia pola energii i świadomości duchowej, przepływów energii pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem, istnienie wzajemnych wpływów energetycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych.

Jest jeszcze jedna ważna zasada, która może wyróżniać LFT COACHING – jest to etyczna zasada/intencja ustawiona jako priorytet – prowadzenia sesji i wszelkich procedur LFT, dla najwyższego dobra klienta, a nie głównie dla jego sukcesu, spełnienia jego oczekiwań lub chciejstwa. To nie jest to samo, co zasada „przede wszystkim nie szkodzić”. LFT COACH ma wpisaną taką intencję j.w. głęboko w podświadomość i o takiej intencji prowadzenia sesji informuje klienta. Generalnie rzecz biorąc metoda LFT zawiera kilka całkowicie unikalnych, nie występujących nigdzie indziej kluczy transformacji i zawartych w nich procedur