Kurs LFT Praktyk on-line.

Kurs LFT Praktyk on-line.

UWAGA!

Kurs LFT Praktyk on-line jest chwilowo zawieszony.
Zostanie wznowiony, gdy zbierze się grupa minimum 6 osób.
Chętnych prosimy o zapisy na LISTĘ  ZAINTERESOWANYCH.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy:

lftcoachingewamay@gmail.com

 

Edycja VII – 2018  

Dla osobistego rozwoju i optymalnej zmiany. 

Poziom zaawansowany. 3 moduły miesięczne. Tylko 10 osób w grupie.

Spektakularne, szybkie rezultaty potwierdzone przez uczestników.

Uwaga! Terminy rozpoczęcia i zakończenia miesięcznych modułów mogą ulegać nieznacznej zmianie.

ROZPOCZĘCIE  7 styczeń 2018

Ewa May – LFT Master Coach – przygotowanie i prowadzenie programu.

Superwizja osobista, mentoring, doradztwo, prowadzenie fodywidualne i grupowe

dla każdego uczestnika poprzez email i skype.

PROGRAM:

I Moduł od 7 stycznia do 4 lutego 2018

USTANAWIANIE OPTYMALNEJ WERSJI SIEBIE – wgląd w osobiste potencjały i programy sabotujące, likwidacja auto-sabotażu, wybór kim się jest. Moc bycia sobą. Ego Integracja.

II Moduł od 18 lutego do 18 marca 2018

KOMUNIKACJA UZDRAWIAJĄCA KONFLIKT – strategie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uzdrawiająca siła pozytywnej intencji/projekcji. Rozmowa z ego i rozmowa z duszą. Pozytywny wpływ bez manipulacji otoczeniem.

 

PRZERWA WIELKANOCNA

III Moduł od 8 kwiecień do 29 kwiecień 2018 (3 tygodnie kursu)

MISTRZOWSKIE KLUCZE KREACJI – zasady tworzenia optymalnej rzeczywistości.

Czym jest ego matrix vs boski matrix. Różne efekty życiowe w zależności od przynależności do em lub bm. Jak uwolnić się od wpływu i manipulacji systemu em. Klucze tworzenia rzeczywistości zdrowej, prosperującej, spełnionej.  Jak formułować Cele, żeby się spełniały. Ego-sabotaż, narzędzia do jego pokonywania. Inwokacje mocy.

PRZERWA 7 DNI  do 6 maja 2018 – wyjazd, warsztaty dla kobiet na BALI.

UWAGA! uczestniczki kursu LFT Praktyk on-line mają 10% zniżki od ceny warsztatów na BALI.

Od 7 maja do 13 maja 2018 (ostatni 4-ty tydzień modułu)

13  MAJA 2018 ZAKOŃCZENIE KURSU LFT PRAKTYK ON-LINE

DYPLOMY AKADEMII LFT COACHINGU.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Struktura programu kursu i realizacja: 

Program kursu realizowany jest mailowo, korespondencyjnie, interaktywnie przez Skype.

Cotygodniowe materiały, zadania do praktyki codziennej i ich omówienia, są wysyłane mailem w każdą niedzielę przez miesiąc trwania modułu .

Podsumowania tygodniowej pracy od uczestników, w tym rezultaty pracy z zadaniami, są przesyłane przez osoby jeden raz w tygodniu mailowo w niedzielę, tydzień po otrzymaniu materiałów.

Komentarze, wskazówki do pracy z zadaniami, odpowiedzi na pytania – są pisane są przez Ewę May dla każdego uczestnika indywidualnie jeden raz w tygodniu (w ramach opłaty), po otrzymaniu przez Ewę podsumowania uczestnika  na koniec tygodnia.

Jeden raz w miesiącu odbywa się webinar on-line live, spotkanie Ewy May z uczestnikami na żywo przez skype (w ramach opłaty).

Możliwe są konsultacje indywidualne z Ewą May przez skype  (płatne odrębnie wg stawek zniżkowych za sesje LFT – 20% od opłaty głównej).

Uwaga! Można wziąć udział w dowolnej liczbie modułów. 

Jednakże zalecane jest uczestniczyć we wszystkich częściach programu,

ponieważ jest to całościowy proces optymalnej transformacji.

BONUS  SPECJALNY! 

Osoby, które zapiszą się na wszystkie 3 moduły miesięczne i

opłacą je z góry do 5 grudnia  2017 otrzymają extra zniżkę 30% od opłaty głównej.

PROGRAM – szczegóły.

Formuła kursu.

Kurs LFT Praktyk on line jest prowadzony w formule e-learning, czyli on-line korespondencyjnie i częściowo na żywo przez skype. 3 moduły miesięczne są realizowane drogą korespondencyjną on line, poprzez cotygodniową wymianę e-mail między Ewą May, a uczestnikami kursu. Raz w tygodniu wysyłany jest pakiet materiałów merytorycznych i zadania do zrealizowania w praktyce w codziennym życiu – w pracy, w domu. Ważnym elementem programu, motywującym i dającym doskonałe rezultaty, jest konieczność cotygodniowego podsumowania procesu całego tygodnia przez uczestnika, plus relacja z efektów aplikowania kluczy transformacji LFT w żywym życiu.

W kursie uczestniczy maksymalnie 10 osób.

Dla kogo ten kurs.

Zaprasza się te osoby, które mają już doświadczenie w obszarach pracy nad sobą, praktyk medytacyjnych, coachingowych i zapoznane z tematyką metody LFT.

Osoby gotowe angażować się w swój rozwój osobisty, w program kursu i aplikować podane zadania – klucze postępowania i reagowania do zastosowania  w codziennym życiu od razu.

Zalety programu.

Ten program pomaga lepiej zrozumieć siebie, innych ludzi i mechanizmy sterujące rzeczywistością w jakiej żyjemy. Pomaga przebudzić się z iluzji, wydobyć z toksycznych i sabotujących programów, z toksycznych sytuacji. Pomaga poradzić sobie ze stresem i lękiem, z napięciami, przeciwnościami i wyzwaniami dnia codziennego. Buduje w człowieku postawę  opanowaną, konstruktywną, charyzmatyczną. Stymuluje odwagę i kreatywność. Pomaga uzyskać sukces w pracy tam gdzie go nie było. Pozwala dokonać szybkiej, pozytywnej, optymalnej transformacji świadomości, mentalności, emocjonalności, osobowości, postawy osobistej i sytuacji życiowej. Pomaga tworzyć nowy, pozytywny kształt życia. Uczy komunikować się pozytywnie z ludźmi, naprawiać relacje, uzdrawiać konflikt w minuty, uzyskiwać pozytywny feedback otoczenia. Uczy kreować pomyślne okoliczności i konstruktywnie roCo daje ukończenie kursu LFT Praktyk on-line?

Już w trakcie kursu, a szczególnie po ukończeniu wszystkich 3 modułów kursu LFT Praktyk on-line, uczestnik doświadcza radykalnej, pozytywnej przemiany. Ugruntowuje się  w nowej, optymalnej, silnej wersji i dokonuje widocznych dla siebie i otoczenia, często spektakularnych zmian w życiu osobistym i zawodowym. Zaczyna osiagać sukcesy i realizować cele niemożliwe dla niego/dla niej wcześniej. W sposób spektakularnu uzdrawiają się relacje rodzinne i zawodwe.

Uwaga! Poziom zmiany i rezultaty zależą w największej mierze od stopnia zaangażowania w program i stosowania kluczy LFT w praktyce od razu.

Na koniec szkolenia uczestnik otrzymuje DYPLOM AKADEMII LFT COACHINGU- status LFT Praktyk  zaawansowany.

Status ten uprawnia do używania wiedzy i kluczy LFT poznanych na kursie, dla osobistych potrzeb oraz do pomagania i inspirowania innych ludzi.

Uprawnia również do włączenia poznanych na kursie kluczy LFT do już prowadzonej praktyki zawodowej: coachingowej, terapeutycznej, uzdrawiania. W tym przypadku możliwe jest włączenie poznanych kluczy LFT na poziomie LFT Praktyk, wyłącznie za pisemną zgodą Ewy May (na podstawie weryfikacji umiejętności uczestnika) oraz  z uwzględnieniem podawania w ofercie dla klienta lub w reklamie, informacji o stosowaniu w swej praktyce kluczy metody LFT autorstwa Ewy May, na poziomie LFT Praktyk.

Uwaga: Dyplom kursu LFT Praktyk on-line,  nie daje uprawnień do stosowania poznanych kluczy jako wyłącznych, zawodowych działań dla publicznej praktyki coachingowej, terapeutycznej czy uzdrawiania.

Dopiero pełna licencja LFT Coach Praktyk, lub LFT Coach do tego uprawnia.  

CZYM JEST KURS. 

Jest to program samodoskonalenia i osiągania Osobistej Zmiany Optymalnej w czasie  treningu (LFT life coachingu), który odbywa się w żywym życiu, w codziennej praktyce.

3 Moduły miesięczne.

Jest wiele opcji zniżek od opłaty głównej.

Program został opracowany przez Ewę May – LFT Master Coach, na bazie ponad 20 lat studiów i praktyk z obszarów samodoskonalenia, life/spiritual coachingu, uzdrawiania, nowoczesnej psychologii, NLP, hipnoterapii, terapii alternatywnych, obserwacji natury ludzkiej, badania potęgi podświadomości i umysłu, praktyk medytacyjnych, wiedzy z dziedziny fizyki kwantowej oraz kluczy kreacji kształtowania siebie i okoliczności.

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE.

Zapraszamy każdego, kto pragnie aktywować optymalną wersję siebie i kto już nie może się doczekać na pozytywne, od dawna oczekiwane zmiany w życiu osobistym i w pracy.

KURS LFT PRAKTYK  on-line, grupa kameralna max  10 osób.

JEST TO UZASADNIONE FAKTEM, ŻE W tym TRYBIE KAŻDA OSOBA CO TYDZIEŃ DOSTAJE  INDYWIDUALNE, SZCZEGÓŁOWE KOMENTARZE OD PROWADZĄCEJ DO SWOICH COTYGODNIOWYCH PODATUTy TEGO KURSU.

*MAŁA LICZba uczestników spRZYJA INTYMNOŚCI W GRUPIE ORAZ OTWARTOŚCI NA SIEBIE *aPLIKOWANIE KLUCZY LFT OD RAZU W ŻYWYM ŻYCIU NA BIEżĄCO ORAZ OTRZYMYWANIE NATYCHMIAST WSKAZÓWEK I PODPOWIEDZI OD EWY MAY DROGĄ EMAIL,  daje w rezultacie przebiegający pod stałą superwizją fachowca, proces zmiany natychmiastowej

*DOSTĘP DO DOŚWIADCZEŃ INNYCH UCZESTNIKÓW, A TAKŻE INDYWIDUalNIE PISANE PRZEZ EWĘ MAY KOMENTARZE DO KAŻDEGO PODSUMOWANIA, sprzyjają pomnażaniu doświadczeń.

Tak opracowana strategia I metoDYKA kursu, GWARANTUJE OPTYMALNĄ, NATYCHMIASTOWĄ I POZYTYWNĄ TRANSFORMACJĘ. AKTYWACJA POZYTYWNEJ ZMIANY DZIEJE SIĘ OD RAZU I JEST MONITOROWANA NIEUSTANNIE, OSOBIŚCIE PRZEZ eWĘ MAY LFT MASTER COACH.

 

TEMATY  MODUŁÓW

I MODUŁ

„JA” OPTYMALNE.  WYBÓR I USTANOWIENIE OPTYMALNEJ WERSJI SIEBIE. 

Rozpoznanie aspektów swojego JA, role jakie gram,  kogo/siebie wybieram. Urzeczywistnienie optymalnej wersji siebie,  w wyniku tego pozytywna zmiana okoliczności i relacji ze światem.

W programie: Rozpoznanie kim jestem ja teraz  -ego osobowość,  jej składowe i sabotaże. Kim Jestem JA Optymalna/ny w Stanie Centrum;  Rola podświadomości i matryc osobowości w kształtowaniu Kim Jestem JA; Wybieram czego mam dość, a co pragnę w zamian; Urzeczywistnienie i ugruntowanie optymalnej wersji JA – tożsamość optymalna;  Sabotaż ego – jak to zmienić;  Zasada Dopasowania wybranego JA Optymalnego do wybranych celów – klucz spełnienia i sukcesu;  Ego-integracja dla odzyskania mocy osobowości, mocy umysłu i poczucia wartości; Wybory i prowadzenie z poziomu Wyższego JA; Aktywacja mądrości boskiego serca we mnie; Stan Centrum w żywym życiu w praktyce;  Ustanawianie osobistych granic; Ochrona przed manipulacją; Ochrona energetyczna; Praktyki i rezultaty.

II MODUŁ

STRATEGIE KOMUNIKACJI wg LFT.  

Atuty i moc komunikacji niewerbalnej. Tworzenie komunikatów opartych na pozytywnych, autentycznych intemcjach. Komunikacja serca w Stanie Centrum. Uzdrawianie konfliktu, dobre związki, sukces zawodowy.

W programie: Czym jest niewerbalna hiperkomunikacja –  gdy umysły, serca, dusze i podświadomości są połączone na odległość; Potęga wyrażonej  niewerbalnej intencji-projekcji-myśli-uczuć. Formułowanie niewerbalnej intencji – rola neurolingwistyki; Uzdrawianie konfliktu – jak rozmawiać bez pretensji;  Rozmowa z Ego , vs rozmowa z Duszą; Budowanie optymalnych relacji, respektu, podziwu, doceniania i  wdzięczności otoczenia; Zrozumienie = Wybaczenie; Uwolnienie z blokad mentalnych-emocjonalnych; Zasada win win plus – najwyższe dobro dla wszystkich; Stan Centrum w żywym życiu-praktyki.

III MODUŁ

MISTRZOWSKIE KLUCZE KREACJI wg. LFT.  

Moc intencji wyrażonej uczuciami/obrazami/myślami/słowami. Zasada dopasowania, odzwierciedlania, urzeczywistniania. Matryce rzeczywistości – ego matrix EM vs boski matrix BM – co wybieram. Jak unikać sabotażu ego-matrixa i jak podążać za prowadzeniem Boskiej Matrycy rzeczywistości.

W programie: Czym są przenikające się matryce rzeczywistości EM i BM; Komunikacja z EM i BM – różne języki, różne rezultaty; Formułowanie „zamówienia”  – słowo ciałem się staje; Rozpoznanie sabotażu ukrytego w werbalizacji „zamówienia”;  Różne klucze kreacji w Em i BM; Uniwersalny Klucz Kreacji wg. LFT; Zastosowanie w praktyce różnych kluczy kreacji;  Synchronia zdarzeń – go with the flow; Ważność ustalenia Najwyższego Priorytetu dla uzyskania celu bez sabotażu ego;  3 Złote Zasady Urzeczywistnienia: 1. Zasada  Dopasowania do miejsca/czasu/środowiska, 2. Zasada Najwyższego Dobra,  3. Zasada Zgodności z Boskim Planem – gwarancją spełnienia celów w optymalny sposób. Stan Centrum w żywym życiu – praktyki, rezultaty.

 

ZAPISY 

UWAGA! Tylko 10 miejsc.

ŻEBY MIEĆ ZAGWARANTOWANE UCZESTNICTWO W GRUPIE

VII EDYCJI KURSU LFT PRAKTYK on-line należy -zgłosić się najdalej do  31 grudnia 2017 drogą email  na adres lftcoachingewamay@gmail.com

FORMULARZ ZG¥OSZENIA LFT PRAKTYK -ONLINE.  dokonać min 50% opłaty  do 31 grudnia 2017.

przedstawić dowód na dokonanie 100% opłaty najdalej na 2 dni przed rozpoczęciem kursu czyli do dnia 5 stycznia 2018

UWAGA! 

W przypadku rezygnacji z kursu:

min na 7 dni przed jego rozpoczęciem – potrąca się 30% wpłaty.

min do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrąca się 50% wpłaty

min na 3 dni przed rozpoczęciem – potrąca się 70% wpłaty

w dniu rozpoczęcia kursu i w trakcie jego trwania –  nie przysługuje zwrot wpłaty.

 

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU

Informacje o opłatach klik

Dla płatności w PLN 

Ewa Kowala-May

BZWBK SA nr konta: 54 1090 1841 0000 0001 0364 0493

Dla płatności w EUR

Ewa Kowala-May

BZWBK SA nr konta: 91 1090 1841 0000 0001 0210 606

kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

W opisie: “płatność kurs LFT on-line 2017-18 moduł……”

 

 

SERDECZNIE POZDRAWIAM

i zapraszam do wspólnej drogi z LFT.  

EWA MAY

RELACJE UCZESTNIKÓW KURSU

Kiedy zaczynałam kurs LFT nie przypuszczałam nawet czego mogę się spodziewać i czego z Twoja pomocą Ewo i pomocą LFT mogę dokonać.
Dziękuję grupie, dzięki której moje zrozumienie przyspieszało.
Dziękuję dziewczynom za czas spędzony razem.
Ewo Tobie dziękuję przede wszystkim. Jesteś najlepszą inspiratorką do zmian jaką spotkałam do tej pory. Dajesz wiarę , nadzieję i miłość. Cóż więcej można chcieć ?
Potrzebowałam tego kursu jak powietrza, czekałam na niego, bo wiedziałam, że to jest dla mnie ratunek.
Chciałam szybko dokonać zmian i tak też się zaczęło dziać. Wyrażasz swoje życzenie, a to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżczki uruchamia zmiany, które chcesz. Hmmm...niewiarygodne...a jednak.
Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi na takie zmiany. Od pierwszych chwil tego kursu, nagle wszystko zaczęło wirować wokół mnie, wokół mojego życia. Jak ja na to reaguję? Różnie……czasem jestem zadowolona, a czasem przerażona dopóki się nie okaże, że zmiana , która się dokonuje prowadzi do tego, czego dokładnie chciałam.
Bycie w STANIE CENTRUM często i jak najczęściej (fudamentalna praktyka metody LFT– podstawowy klucz, przyp: Ewa May) to sedno zmian. Na początku nawet o tym zapominałam, ale jak poczułam czym jest bycie w STANIE CENTRUM, to sama szukałam czasu, aby sobie tam na spokojnie pobyć. To taki mój drugi dom, pełen spokoju, spokoju, spokoju, miłości, radości, szczęścia, wolny od lęku.
To lęk najbardziej mi w życiu dokuczył. Wydawało mi się, że nie można się go pozbyć, a tu niespodzianka… można, a przynajmniej wiadomo jak to robić, jeśli się pojawia. Mam w ręku skuteczne narzędzie, STAN CENTRUM..tam lęku nie ma.
Wydaje się, że to proste i to jest proste, ale wymaga wysiłku, ale takiego wysiłku z przyjemnością. Chciałam to robić, robiłam to z przyjemnością, choć nie zawsze takie było, czasem bolało, mocno bolało, ale było warto. Jak się poczuje choć raz to „coś” co daje LFT, to nie odpuścisz.
Zbyt piękne jest życie w STANIE CENTRUM, żeby go marnować na życie w stanie ego chciejstwa, chaosu i strachu.
Najbardziej podobało mi się dochodzenie do ZROZUMIENIA i potem ten stan WIEM o co chodzi, nareszcie WIEM. Piękne uczucie i ten spokój wchodzący i obejmujący Cię całą. Bezcenny.
(Dochodzenie do samodzielnego ZROZUMIENIA przyczyny problemu za pomocą stawianych przez prowadzącą pytań, jest drugą fundamentalną praktyką metody LFT. przyp: Ewa May)
Teraz jestem spokojna, dostojna, radosna, odważna i przede wszystkim bez lęku. WIEM KIM JESTEM.
Odkryciem na miarę złota olimpijskiego dla mnie było dlaczego mój były mąż pije, dlaczego alkoholik staje się alkoholikiem.
Odkryciem było również jaką przeszkodą jest postawa, cechy mojej osoby w rozwoju firmy i co trzeba zrobić, aby tak nie było. I ja to zrobiłam! Zmieniłam!
JUSTYNA
szefowa ośrodka edukacyjnego
dla dziec

strona w budowie