Akademia LFT Coachingu.

LFT Personal Empowerment Coaching Academy

Metoda LFT Life Field Therapy –  została uznana przez IICT – International Institute of Complementary Therapists jako terapia komplementarna na równi z psychoterapią, metodą Gestalt, NLP i innymi metodami.

Firma coachingowa Ewy May LFT Personal Empowerment Coaching Academy posiada certyfikat  Approved Training Provider.

Siedziba firmy mieści się w zachodniej Australii.

W ramach Akademii LFT Coachingu prowadzone są:

  • Kursy LFT on line, 3 moduły miesięczne dla LFT Praktyków (poziom zaawansowany). <Więcej >
  • Cykliczne Webinaria LFT on-line live przez platformę webinarową. <Więcej >
  • Warsztaty i kursy LFT w Polsce, Europie i w Australii. <Więcej >
  • Sesje indywidualne LFT Coachingu. <Więcej >
  • Szkolenie Licencyjne – 2 letnie, dla LFT Life Coachy Praktyków– uprawniający do prowadzenia publicznych sesji z klientami wg metodyki LFT.  Jest to wielo-etapowy program rozłożony w czasie. I-w pierwszej części,w obrębie ok jednego roku zawierają się szkolenia “dla osobistego rozwoju” – zawartość programu to wszystkie punkty j.w. II- część druga czyli właściwy staż licencjny: szkolenia Skype i mailowe, wprowadzające do prowadzenia sesji LFT, bezpośredni trening licencyjny prowadzenia sesji wg metodyki LFT oraz na koniec staż treningowy z wybranym klientem, pod superwizją Ewy May. <Więcej>
  • UWAGA! Program stażowy dla LFT Life Coachy Praktyków – czyli druga część szkolenia, drugi rok programu pod superwizją Ewy May, jest wstrzymany do odwołania, z powodu oczekiwania na potencjalnych uczestników, spełniających wymagane kryteria.  Aktualnie funkcjonuje TYLKO część pierwsza programu szkolenia: “dla osobistego rozwoju”.
  • Osoby które zdecydują się zrobić licencję LFT Life Coach Praktyk w przyszłości, proszone są o uczestniczenie w etapie pierwszym tego szkolenia „dla osobistego rozwoju”, żeby przygotować się do etapu drugiego, stażu licencyjnego.
  • Ponadto spotkania autorskie, prelekcje. <Więcej >

Kontakt, informacje programowe i zapisy  <tutaj>