LFT Coaching – czym jest.

Home Bez kategorii LFT Coaching – czym jest.

LFT Coaching – czym jest

Nazwa nurtu nowoczesnej metodyki pracy z Klientem nad jego/jej rozwojem osobistym i zawodowym, pochodzi od angielskiego słowa coach – trener.
Life Coaching (trening – w tym przypadku trening rozwoju osobistego), stał się bardzo popularnym sposobem na pokonywanie kryzysu osobistego i zawodowego, aktywowanie potencjałów, dokonywanie szybkiej poprawy postawy osobistej, naprawiania relacji i osiągania sukcesów życiowych.
Jest metodyką inną niż psychologia, terapia czy mentoring. Choć zawiera w sobie te elementy.

Praca sesyjna life coacha z Klientem, jest treningiem osobowości i jest zazwyczaj rozłożona w dużo krótszym czasie niż sesje terapii klasycznej. Jest intensywna, używa nowoczesnych narzędzi pracy z podświadomością, umysłem, neurolingwistyki i hipnoterapii. Bardzo aktywnie angażuje klienta w proces, a odpowiedzialność za rezultat leży po stronie klienta i zależy od tego, na ile on stosuje poznane techniki w życiu.
Life Coaching jest zorientowany na zbudowanie pozycji mocy i poczucia wartosci u klienta, na cel i optymalny rezultat oraz trenowanie w realnych sytuacjach życiowych narzędzi zmiany.

Jest istotne odkrywanie przyczyn niepowodzeń czy problemów, ich zrozumienie czy analizowanie, ale life coaching operuje w obrębie podstawowych i najczęściej występujących, typowych matryc osobowości, matryc zachowań, interakcji i wynikających z tego rezultatów. Nie zajmuje się analizą problemów w takim stopniu jak psychologia, czy psychoanaliza.

Life Coach prowadzi partnersko z klientem proces radykalnej i optymalnej transformacji w kierunku sukcesu osobistego i zawodowego.
Life Coach nie jest doradcą, ani nie daje gotowych recept czy wyjaśnień „dlaczego”. Towarzyszy klientowi w procesie odkrywania przyczyn i znajdowania rozwiązań. Umiejętnie pomaga aktywować u klienta istniejące i te ukryte potencjały, wewnętrzną mądrość, wiedzę, talenty i wszelkie potrzebne umiejętności do osiągnięcia wyznaczonego celu. Motywuje do zmiany.

Life Coach trenuje klienta w stosowaniu wzorców zdrowego myślenia, reagowania, budowania optymalnych relacji i optymalnych sytuacji.
Czym LFT Life Coaching różni się od typowego Life Coachingu?

Różni się tym, że operuje w obrębie tzw. Hologramu Pola Życia HPŻ. Jest to pole energii osobistej, w której człowiek żyje w środku. Żywe pole informacyjne, które zawiera ekspresję mentalną, emocjonalną, fizyczną i duchową człowieka. Jest to informacja o stanie jaki jest teraz. HPŻ zawiera również zapis jego/jej przeszłości (ślady pamięciowe w przestrzeni holograficznej wokół człowieka) oraz potencjalne warianty przyszłości jeszcze nie wybranej.

Fundament LFT Life Coachingu stanowi praca LFT Life Coacha z klientem, w sposób budujący samodzielność klienta i naprowadzający go na odkrywanie przyczyn problemu, rozwiązań, głębszego zrozumienia – za pomocą pytań, klucza LFT „konfrontacji z prawdą”.

Klient sesji LFT Life Coachingu uzyskuje optymalny REZULTATU (przełamanie blokad, rozwój szeroko pojęty, uzyskanie sukcesu osobistego i zawodowego), w wyniku transformacji śladów pamięciowych w HPŻ oraz ustawienie go w pozycji centralnej HPŻ, czyli w Stanie Centrum.
Taka pozycja centralna w HPŻ, jest niezwkle asertywną postawą wobec życia i środowiska. Jednocześnie nie jest dominująca, raczej charyzmatyczna i ma wpisaną intencję porozumienia win-win plus. Bardzo pomaga w budowaniu zdrowych relacji.

Podstawowym programowaniem LFT Life Coachingu jest indukowanie intencji Najwyższego Dobra klienta, a także wszystkich, którzy w tworzonych okolicznościach uczestniczą.

Nie ma w LFT Life Coachingu ukierunkowania na „ja chcę”, „ja pragnę”.
Za to jest ukierunkowanie na „jakie są moje potrzeby” i jaki cel obrać w kontekście optymalnego dla wszystkich rezultatu i harmonii współistnienia.

Leave a comment

LFT - Personal Empowerment Coaching. Shop on-line. Zamknij